Hvem bør æres for god databeskyttelse?

 

Billede 7

Hvem har i år haft særlig positiv betydning for databeskyttelsen i Danmark? Fortæl os det, og giv dem mulighed for at vinde Databeskyttelsesdagens pris 2016.

Den ærefulde pris uddeles af Justitsminister Søren Pind på Christiansborg til 28. Januar, i forbindelse med en offentlig og pressebesøgt konference – databeskyttelsesdagen.

Læs mere nedenfor om hvordan og hvem du kan indstille som kandidat. Fortæl gerne dit netværk om muligheden pr. mail og sociale medier, brug .

Venlig hilsen

Arrangørerne bag Databeskyttelsesdagen

 

Bedømmelseskriterier for databeskyttelsesdagens pris

Kandidater til prisen kan være en enkeltperson, myndighed, organisation, eller virksomhed med et produkt/virke der har haft en positiv betydning for databeskyttelsen.

Prisjuryen scorer indstillede kandidater efter nedenstående 4 ligeligt vægtede kriterier. Det er ikke et krav, at indstillede kandidat scorer point på alle områder:

  • Best practise: I hvilket omfang kandidaten udgør et best-practise eksempel, der kan fremhæves til inspiration for andre der ønsker at sætte databeskyttelse højere på agendaen. For eksempel ved at kandidaten har indtaget principielle standpunkter til fordel for databeskyttelsen, eller vist vejen frem med databeskyttelsesvenlige processer/produkter.
  • Effekt: I hvilken grad kandidaten har skabt en reelt bedre beskyttelse af data i samfundet? Hvor mange brugere, herunder særligt danske borgere eller medarbejdere påvirkes?
  • Synlighed: I hvilket omfang kandidaten har øget forståelsen af og interessen for god databeskyttelse i offentligheden?
  • Potentialet fremover: I hvilket omfang kandidaten fremadrettet vurderes at kunne få en positiv betydning for databeskyttelsen i Danmark.

Du kan indstille dig selv eller andre og bedes kortfattet – maks én side – beskrive kandidaten i forhold til de relevante af disse 4 kriterier.

Kandidater indstilles pr. email til prisjury@fkconsulting.dk senest d. 16. december 2015.

Juryen garanterer fuld fortrolighed om, hvem der indstiller hvilke kandidater. Kun navnene på de 3 kandidater, der samlet scorer højest, vil blive offentliggjort. Dette vil ske i forbindelse med annonceringen på Databeskyttelsesdagen om finalistfeltet i opløbet til at vinde prisen.

 

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Justitsminister Søren Pind holder åbningstalen til konferencen Databeskyttelsesdagen 2016

 

Portræt

Formanden for programkomitéen, advokat Catrine Søndergaard Byrne udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af konferenceprogrammet for Databeskyttelsesdagen 2016:

“Allerede på Folkemødet på Bornholm i juni 2015 udtrykte Søren Pind stor interesse for persondataområdet, hvilket senere blev fulgt op med etableringen af et persondatakontor i ministeriet, da han var udnævnt til justitsminister. Programkomitéen for konferencen Databeskyttelsesdagen sætter stor pris på, at Søren Pind fastholder dette fokus og har sagt ja til at holde åbningstalen på konferencen. Vi ser frem til at høre regeringens og justitsministerens eget syn på persondatareguleringen i Danmark og EU – måske endda med baggrund i en vedtaget ny persondataforordning.

Beskyttelse af vores personlige data bliver stadig mere højaktuelt og højspændt, i takt med at danskernes opmærksomhed om brug af deres personlige data stiger. Databeskyttelsesdagens hovedtema er i 2016 derfor “Ansvarlighed – fair og transparent databehandling”.

For første gang vil konferencen i 2016 være en heldagskonference, hvor programmet om formiddagen er af mere generel karakter med indlæg fra toneangivende aktører. Deltagerne vil igen have mulighed for at høre “inside news” fra EU-Kommissionen og status på – og måske præsentation af – den kommende persondataforordning. Der vil herudover blandt andet være indlæg om digital forvaltning ved Folketingets Ombudsmand samt om Datatilsynets rolle nu og i fremtiden ved Datatilsynets nye direktør. Endelig rundes formiddagens program af med et mere praktisk fokuseret indlæg fra Novo Nordisk, som præsenterer deres arbejde med persondatabeskyttelse.

Om eftermiddagen får deltagerne mulighed for at gå i dybden med to aktuelle temaer, der hver vinkles fra tre relevante aktører og rundes af med en paneldebat. Først om Smart City, der også byder på et måske skræmmende blik ind i fremtiden, præsenteret ved Institut for Fremtidsforskning. Dagens andet eftermiddagstema er “Borgernes persondatabeskyttelse i kommercielle sammenhænge”, hvor der kommer fokus på compliance og dataetik, blandt andet med indlæg fra Experian.

Igen som noget nyt vil deltagerne i løbet af dagens pauser have mulighed for at hilse på medarbejdere fra Datatilsynet og måske få en snak om særlige problemstillinger.”

Se hele konferenceprogrammet her.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Datatilsynet er talrigt repræsenteret på Databeskyttelsesdagen 2016

 
Data logo

Mød Datatilsynet på Databeskyttelsesdagen!

Datatilsynet er til stede på konferencen på Christiansborg i anledning af Databeskyttelsesdagen den 28. januar 2016. Som deltager i konferencen er man velkommen til at besøge Datatilsynets informationsstand i tidsrummet op til konferencens start kl. 8.30, i pauserne samt under frokostbuffeten og få en snak med tilsynets medarbejdere. Deltagerne kan også prøve Datatilsynets quiz om de nuværende og kommende regler om persondatabeskyttelse.

Databeskyttelsesdagens prisvinder 2015

Databeskyttelsesdagen på Christiansborg blev indledt onsdag morgen med at Bertel Haarder overrakte den ærefulde danske pris for databeskyttelse.

Prisen gives for initiativer, der f.eks. har sat gang i den generelle sikkerhedsdebat, skabt opmærksomhed om databeskyttelse eller muliggjort eller inspireret til en bedre beskyttelse af personlige oplysninger.

Blandt et bredt felt af kandidater er fundet tre finalister, som en prisjury har voteret blandt, for at finde den endelige vinder af Databeskyttelsesdagens Pris 2015.

”De tre finalister har på hver sin måde sat deres tydelige aftryk i den vigtige sikkerhedsdebat, og har alle været med til at styrke danskernes opmærksomhed på databeskyttelse,” siger juryens formand, Ian Erdmann, tidligere Corporate Information Security Officer hos H. Lundbeck A/S.

De tre finalister fik følgende ord med på vejen fra juryen:

·         Rasmus Theede, KMD – ”for med stor fagindsigt, at kommunikere it-sikkerhed ud i et letforståeligt sprog.” Rasmus er direktør for kvalitet og sikkerhed i KMD, medlem af IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg og næstformand i Rådet for Digital Sikkerhed.

·         Google – ”for indsatsen med at bringe databeskyttelse ud til ikke-tekniske masser.” Google tilbyder borgere og virksomheder adgang til krypteret kommunikation via e-mail og mobile enheder og et betjeningspanel, der giver brugeren overblik og kontrol over deres data”

·         Anders Kjærulf, Radio24syv – ”for i en årrække, uge efter uge i radioen med programmet ”Aflyttet” at dække emner om databeskyttelse og overvågning.”

Og vinderen er….
Vinderen af Databeskyttelsesdagens Pris 2015 er Anders Kjærulff, Radio 24syv, for programmet Aflyttet.

”Anders Kjærulff har vedholdende bidraget til oplysning om databeskyttelse og sikkerhed fra mange forskellige vinkler igennem sine programmer. Den indsats skal belønnes – og så vil det jo være fint hvis programmet Aflyttet fik en mere bred eksponering og flere fik øje på denne lille perle” fortæller Ian Erdmann.

På en delt andenplads kom IT-virksomheden Google samt IT-sikkerhedseksperten Rasmus Theede fra KMD.

”Prisjuryen takker for de mange indstillede kandidater til Databeskyttelsesdagens pris. Vi håber vinderen Anders Kjærulf fra Radio 24syv, og finalisterne Google samt Rasmus Theede fra KMD vil inspirere privatpersoner, virksomheder, politikere og journalister til at arbejde målrettet og seriøst med databeskyttelse også fremover.” fortæller Ian Erdmann.

Se mere om prisen her

Databeskyttelsesdagen blev afholdt d. 28/1 på Christiansborg med deltagelse af politikere og flere hundrede eksperter fra myndigheder og virksomheder, med fælles interesse i at debattere databeskyttelses udfordringer og muligheder. Databeskyttelsesdagen er tilknyttet Europarådets internationale databeskyttelsesdag, som et dansk opmærksomhedsskabende tiltag, stiftet i 2011 på initiativ af en kreds af organisationer og interessenter, der uden partipolitisk tilknytning og uafhængig af specifikke myndigheds- og erhvervsinteresser har til formål at bane vejen for en bedre databeskyttelse i Danmark.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Konferenceprogrammet for Databeskyttelsesdagen 2015 er nu offentliggjort

Konferenceprogrammet for 4. nationale konference i anledning af Databeskyttelsesdagen 28. januar 2015 på Christiansborg er nu offentliggjort.

Som ved de tidligere arrangementer fastholder organisationskomiteen og programkomiteen konferencens faglige indholdsprofil som lavpraktisk og med en dansk indfaldsvinkel. Deltagerne skal i høj grad kunne forvente ikke alene at blive opdateret på den nyeste fagviden, men også at være i stand til umiddelbart at kunne træffe mere præcise beslutninger.

Konferencens titel er “Databeskyttelsens dilemmaer”

Vi skal hver dag træffe nogle valg og ofte nogle svære valg, fordi hensyn og interesser ofte er modsatrettede. Vi lever i en verden, hvor vi skal balancere synspunkter og argumenter og afveje dem mod hinanden. Det gælder også, når databeskyttelsen mere og mere er inde over mange af dagligdagens beslutninger. Hvordan og hvornår føler vi os overbevist om, at vi har trukket det rigtige valg ?

Der bliver sat fokus på en række emner, som både  er aktuelle og som perspektiverer problemstillingen eller udfordringen og forhåbentlig kan starte en engagerende debat, der er blevet mere og mere vigtig og nødvendig på baggrund af det sidste års tid med overraskende databrud og afsløringer af overvågning både i Danmark og i udlandet med vidtrækkende konsekvenser til følge.

Temaerne er:

  1. Arbejdsgiver/lønmodtager
  2. Sundhedsregistre og beskyttelse af patientdata
  3. Indførelse af ny teknologi
  4. Etiske, juridiske og praktiske værdikonflikter i dansk lov og EU-ret samt
  5. Sikkerhed og retssikkerhed

Det sidste tema afvikles som den afsluttende paneldebat.

For enhver, der beskæftiger sig med databeskyttelse er det vigtigt at vide hvad retstilstanden er på området. Derfor er det en selvfølge, at den centrale myndighed, nemlig Datatilsynet, får lejlighed til at “aflægge årsrapport” om det seneste års afgørelser og iagttagelser.

Siden  EU´s reformpakke blev lanceret i 2012 i København på selve Databeskyttelsesdagen, som et af de første steder i Europa, har der været en livlig offentlig debat og været ført intense forhandlinger i alle EU-lande samt  i Ministerrådet og i EU-Parlamentet. For udenforstående har det været svært at følge med og få en fornemmelse af hvor det bærer hen. Den seneste officielle udmelding gentager, at en ny databeskyttelsesregulering vil blive gennemført i løbet af 2015. På konferencen kan man få den allerseneste og fuldstændige opdatering om status fra den ledende embedsmand i EU´s maskinrum.

Hvad man kan forvente sig om den kommende danske persondatalovgivning vil Danmarks førende juridiske ekspert, professor Peter Blume give et bud på.

På konferencen vil Databeskyttelsesdagen Pris for første gang blive uddelt til en person eller organisation, der har ydet et særligt bidrag til fremme af databeskyttelsen i Danmark.

Organisationskomiteen og programkomiteen er overbevist om, at have sammensat et spændende og indholdsrigt program samt formået at få en række af øjeblikkets fremstrædende personligheder til at medvirke og glæder sig til at byde alle interesserede velkommen.

Klik her for tilmelding til konferencen.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Efter-event: ”Overvågning, sikkerhed og tillid til digitale løsninger?”

Børsen

Igen i år gennemføres i samarbejde med IT-Btanchen en efter-event til Databeskyttelsesdagens konference på Christiansborg.

Arrangementet afvikles kl. 14.00-15.30 på Børsen  i form af en rundbordsdiskussion med titlen:

”Overvågning, sikkerhed og tillid til digitale løsninger?”

IT-Branchens IT-Sikkerhedsudvalg opfordrer interesserede deltagere til Databeskyttelsesdagen til at tage del i et åbent dialogmøde på Børsen d. 28/1 kl. 14.00-15.30 til en drøftelse af:

”Om der er brug for ændret lovgivning, tydeligere vejledninger eller øvrige tiltag for at beskytte virksomheder, herunder it-leverandører mod overvågning, og/eller for at fastholde danske forbrugere og virksomheders tillid til digitale løsninger, herunder Cloud Computing.”

Deltagelse er gratis. Tilmelding sker direkte til bjb@itb.dk. Begrænsede pladser. Deltagere der allerede er tilmeldt Databeskyttelsesdagen vil have forrang.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat

Justitsministeren åbner Databeskyttelsesdagen 2014

Karen Hækkerup, Socialdemokratiet. Integrations- og Socialminister.

Justitsminister Karen Hækkerup holder åbningstalen på Databeskyttelsesdagens konference på Christiansborg 28. januar 2014.

Karen Hækkerup er netop tiltrådt som justitsminister, som afløser for Morten Bødskov, der i år bød velkommen til Databeskyttelsesdagen 2013.

Den 28. januar er af Europarådet indstiftet som international databeskyttelsesdag og fejres i 2014 for 8. gang. Den 28. januar er valgt, fordi konvention 108 også benævnt den europæiske konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger blev vedtaget på denne dato i 1981 med ikrafttræden 1. oktober 1985 og ratificeret af Danmark 6. oktober 1989. Konventionen er en hjørnesten i europæisk databeskyttelse og privacy og forløberen for EU´s databeskyttelsesdirektiv fra 1995.

Databeskyttelsesdagen 2014 markeres flere steder i Danmark med konferencen på Christiansborg Slot, som dagens højdepunkt.

For tiden opfattes databeskyttelsen af mange som værende under pres i Danmark så vel som i hele Europa både fra visse erhvervsorganisationers side som fra politisk hold, hvilket især har manifesteret sig i forbindelse med Kommissionens forslag til reformpakke, der blev lanceret i 2012. Den senere tids afsløring  af NSAs omfattende overvågning og samarbejde med andre landes efterretningstjenester rejser endvidere det spørgsmål, om beskyttelse af privatlivet er illusorisk i et moderne digitaliseret samfund.

Det er altid relevant at vide hvad regeringen har at sige, men set i det ovennævnte lys, vil der nok være en del, der i særlig grad vil lytte til justitsministerens tale.

At justitsminister Karen Hækkerup har sagt ja til at holde åbningstalen på Databeskyttelsesdagen understreger under alle omstændigheder, at regeringen prioriterer beskyttelsen af den enkelte danskers personlige oplysninger. Det kan organisations- og programkomiteen kun notere sig med stor tilfredshed.

af Frederik Kortbæk Skrevet i debat