Indlægsholdere og paneldeltagere 2013

pb1116

Peter Blume, professor, dr. jur., Det Juridisk Fakultet, Københavns Universitet

Underviser bl.a. i persondataret. Har skrevet artikler og bøger vedrørende databeskyttelsesret, herunder Databeskyttelsesret (3.udg. 2008) og Persondataretten – nu og i fremtiden (2010). Medlem af registerlovsudvalget (Betænkning 1345/1997), medlem af Datarådet (siden 1999).

Hans Jørgen Bonnichsen, fhv. chefkriminalinspektør

Hans Jørgen Bonnichsen har været ansat ved politiet i 41 år og er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitichefen og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET). Han har en national som international politilederuddannelse, og er bl.a. gradueret fra FBI-National-Academy, Virginia i USA. Hans Jørgen Bonnichsen har i sin fritid erhvervet sig en BA i litteraturvidenskab med kunsthistorie fra Københavns Universitet og har taget en lang række andre universitetskurser bl.a. i symbolisme, renæssance og Islam i det 21. århundrede. Efter sin pensionering har der ofte været bud efter Hans Jørgen Bonnichsen som foredragsholder og han har været en meget  brugt kommentator og debattør i danske medier om især Politiets efterretningstjenestes virke, terrorbekæmpelsen samt retssikkerhed.

Trine Bramsen, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Cand. Scient. Soc. 2007. Forskningsassistent, Københavns Universitet, fra 2006 til 2007. Seniorkonsulent, Deloitte Business Consulting, fra 2007 til 2011. Medlem af Folketinget 2011. It- og teleordfører fra 2011. Formand for Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik fra 2011. Medlem af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Forsvarsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Europaudvalget og Ligestillingsudvalget fra 2011.

Morten Bødskov, justitsminister

Morten Bødskov er bl..a. BA i samfundsfag fra Aalborg Universitet. Han har været  medlem af Folketinget for Socialdemokratiet siden 2001.  Morten Bødskov  er tidligere finansordfører og  tidligere formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Fra 2006 – 2011 var han næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe. Morten Bødskov blev udnævnt til landets justitsminister 3. oktober 2011.

Janni Christoffersen, direktør, Datatilsynet

Cand.jur 1987. Fuldmægtig i Civilretsdirektoratet 1987-1990. Fuldmægtig og konsulent i Justitsministeriet 1990-98. Sideløbende fungeret som anklager ved byret og landsret. Endvidere været medlem af Flygtningenævnet og Arbejdsmarkedets Ankenævn. Kontorchef i Justitsministeriets Personalekontor 1998-2002. Udnævnt til direktør i Datatilsynet i 2002

Ivan Bjerre Damgård, professor, Ph.d., Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

PhD 1988. Har undervist og forsket i kryptologi, datasikkerhed og relateret matematik siden 1984. Leder af forskningsgruppen i kryptologi ved Aarhus Universitet og af forskningscenteret CFEM (Center for Research for Foundations of Electronic Markets). Medgrundlægger og medejer af virksomheden Cryptomathic og Partisia.

Karina Lorentzen Dehnhardt, Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti

Karina Dehnhardt er akademiøkonom og lærer af uddannelse. Hun blev medlem af Folketinget ved valget i 2007. Karina Dehnhardt er retspolitisk ordfører, integrationsordfører, erhvervsordfører, forbrugerordfører og dyrevelfærdsordfører for sit parti. Hun er fra 2011 formand for Retsudvalget og desuden medlem af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.  Desuden er Karina Dehnhardt bl.a. medlem af Socialistisk Folkepartis byrådsbaggrundsgruppe i Kolding fra 2005 samt næstformand for Socialistisk Folkeparti i Kolding fra 2007.

Klaus Kvorning Hansen, vicedirektør, Københavns Universitet, Formand for Dansk-IT

Klaus Kvorning Hansen har arbejdet med it siden 1988. Først som systemkonsulent og siden i forskellige lederstillinger i den finansielle sektor. 2006-2012  har Klaus været direktør for området Udvikling og service i PenSam Liv med ansvaret for PenSam’s udviklingsafdeling, HR-afdeling, interne serviceafdeling (inkl. it) og juridiske afdeling. Fra august 2012 indtager han stillingen som vicedirektør for Koncern-it på Københavns Universitet. I maj måned 2009 blev Klaus Kvorning Hansen valgt til formand for Dansk-IT.

Thomas_Bisballe_2

Thomas Bisballe Hansen, formand for SAMDATA\HK

Thomas Bisballe Hansen har en kanditatuddannelse i informationsteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet suppleret med en diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration fra handelshøjskolen i københavn. Thomas  har bl.a. haft ansættelser i Frederiksberg Kommune, Hovedstadens Sygehusfællesskab, DMDATA og har de seneste 8 år fungeret som maskin operatør i KMD A/S, hvor han også er tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant. Thomas blev i oktober 2012 valgt til formand for SAMDATA\HK.

Frederik Kortbæk, direktør, FK Consulting, formand for organisations- og programkomiteen

Cand. jur. 1980. Koordinator i Dansk Privacy Netværk 2007.  Mere end 25 års erfaring i sikkerhedsbranchen. Formand for Sikringsbranchen 1987-1992. Medlem af Det Kriminalpræventive Råds plenarforsamling på vegne af Det Danske Handelskammer 1988-1992. Koordinator i Danish Biometrics 2008. Associeret  medlem af The Jean Monnet European Centre of Excellence, University of Leeds 2009. Er og har været medlem af den rådgivende komite for flere EU-forskningsprojekter om biometri og privacy. Medlem af Enisa Stakeholder Forum on Emerging and Future Risks 2008-2010. Medlem af  Enisa Awareness Raising Community 2008.

BirgitteMogensen

Birgitte Mogensen, partner, PwC, formand for Danske Revisorers CSR-udvalg

Birgitte Mogensen er statsautoriseret revisor. Hun har arbejdet som revisor i mere end 20 år og har været rådgiver for en række store virksomheder. Birgitte har 16 års erfaring på CSR-området, herunder inden for miljørapportering, arbejde med etik, samfund og menneskerettigheder. Birgitte Mogensen har bred erfaring inden for ledelse; bl.a. har hun siden 2010 været formand for Institute of Chartered Accountants’ CSR-udvalg og i perioden 2012-15 vil hun fungere som sagkyndigt medlem af Rådet for Samfundsansvar − et initiativ under Erhvervs- og Vækstministeriet.

SanniOlesen

Sanni Olesen, kommunikationskonsulent i Europe-Kommissionens Repræsentation i Danmark

Sanni Olesen er cand. jur. fra Københavns Universitet i 1988 med  efterfølgende EU studier ved Det Europæiske Universitets Institut i Firenze. Hun har herefter bl.a. været EU-koordinator i Landbrugsministeriet/Sundhedsministeriet, ansat af Folketinget til at starte Folketingets EU-Oplysning,  manuduktør på jurastudiet i EU-ret, Folkeret og Ret og Samfund, lobbyist for Odense DK EU-Office i Bruxelles (primært fundraising) samt ansættelse i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikation (ansvarlig for opbygning af en kommunikationsstrategi, besvarelse af parlamentsspørgsmål samt overordnede juridiske spørgsmål). Siden 2009 har Sammi Olesen været ansat som Kommunikationskonsulent i Europe-Kommissionens Repræsentation i Danmark  og bl.a. ansvarlig for informations-projektet EU på Skemaet rettet imod danske lærere og elever samt EU-juridiske spørgsmål.

Birgitte Kofod Olsen, CSR chef, Tryg

Cand. jur. & Ph.D. Birgitte Kofod Olsen har været ansat i Institut for Menneskerettigheder i perioden 1994-2009, sidst som vicedirektør. Ekstern lektor, Københavns Universitet 1992-2008. Birgitte er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, der blev stiftet i november 2012. Hendes speciale er privacy.

Charlotte Pedersen, Director, Enterprise Risk Services, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Charlotte har mere end 20 års erfaring som konsulent og rådgiver indenfor:
·         Informationssikkerhed – ledelse, risikoanalyse og risikostyring
·         Privacy – udarbejdelse af strategier, compliance målinger og konkrete projekter
·         It-governance og anvendelsen af it-sikkerhed i en forretningsmæssig sammenhæng
·         Strategisk ledelse og -styring, mål- og resultatstyring

martinruby

Martin Ruby, Public Policy & Gov´t Relations Counsel, Google

Martin Ruby er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet og arbejder med samfundsspørgsmål for Google i de nordiske lande, herunder spørgsmål om databeskyttelse og sikkerhed på internettet. Har tidligere arbejdet 10 år i dansk politik dels som politisk rådgiver og souschef i et af de politiske sekretariater på Christiansborg og dels som særlig rådgiver i to forskellige ministerier. 

Kirstine Rytter, specialkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen

Cand.jur. Mange års arbejdserfaring i danske kommuner inden for forskellige fagområder. Erfaring som it-sikkerhedsleder siden 2005, 2008-2011 seniorkonsulent i Deloitte med rådgivning af offentlige og private organisationer. I Digitaliseringsstyrelsen er opgaven at understøtte implementeringen af ISO/IEC 27001 i statslige organisationer samt rådgive om privatlivsudfordringer, herunder koordinering af indsatsen mod identitetstyveri. Dansk repræsentant i OECDs arbejdsgruppe om informationssikkerhed og privatliv.

Kasper Skov-Mikkelsen, direktør, Sikkerhedsbranchen

Kasper Skov-Mikkelsen er cand.jur. og har siden 2004 været direktør for SikkerhedsBranchen. Kasper har en fortid blandt andet som afdelingschef i Folketinget, hvor han var ansvarlig for Folketingets sikkerhed. Han har som direktør for SikkerhedsBranchen involveret sig aktivt i samfundsdebatten om sikring og sikkerhed på en række områder, ikke mindst om hvordan SikkerhedsBranchen kan bidrage til at øge trygheden i samfundet. Kasper Skov-Mikkelsen er en af landets førende eksperter i lovgivning om overvågning og registersikkerhed.

JakobWiller

Jakob Willer, direktør, Teleindustrien

Cand. Scient. Pol. fra Københavns Universitet 1997. Jakob Willer har siden september 2010 været direktør i TI (Teleindustrien), som er teleselskabernes brancheforening. I TI har Jakob bl.a. fokus på at varetage telebranchens fælles erhvervspolitiske interesser og skabe samarbejde om gennemsigtighed og medlemmernes forretningsskik og derved styrke telebranchens omdømme. Tidligere har Jakob i 13 år været ansat i IT- og Telestyrelsen/Videnskabsministeriet, hvor han bl.a. som kontorchef har haft ansvaret for konkurrencereguleringen på teleområdet, it-sikkerhed og Højhastighedskomiteens arbejde. 

Søren Duus Østergaard, direktør,  Duus Communications ApS

Ekstern lektor i eGovernment, IT-Universitetet. Tidligere Senior eGovernment Advisor IBM Europe, Middle East & Africa. Medlem af Teknologirådets bestyrelse 2002-2008. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2009-. Medlem af Grønlands IT-råd 2007-2009. Formand for Alexandra Instituttets forskningscenter for sikkerhed 2007-2009. Medlem af Experimentariums præsidium 1989-. Ex-præsident for Kongelig Mayestaits Acteurs (Studenterrevyen i København). Udgiver interaktiv historie om Danmarks Besættelse. Forfatter til Historien om Kgl. Mayestaits Acteurs m.v.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: