Indlægsholdere og paneldeltagere 2015

Steven Adler

Steven Adler, Chief Information Strategist, IBM

Steven Adler is responsible for IBM’s Open Data, Data Governance, and System Dynamics strategies. In 2001, Steven patented the Enterprise Privacy Architecture and led a team that translated the first legal regulations into XML. In 2004, He founded IBM’s Data Governance Council, a thought leadership Forum of 50 companies that created the Data Governance Industry through collaborative IP development and benchmarking. In 2010, he created the Information Governance Community, a Social Networking leadership group with 3000 members worldwide. Steven Adler was recognized as one of the Top 100 Most Influential People in Finance by Treasury and Risk Magazine. He guest lectures at universities in the United States and Europe, and his blog is syndicated by the Global Investigative Journalism Network. He holds four patents on Data Security & Privacy.

Administrerende direktør

Jens Andersen, administrerende direktør, Region Sjælland

Jens Andersen er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet 1978 og har blandt andet taget en HR graduate ved Stanford University Business School. Han har tidligere haft  direktørjob i Arbejdstilsynet, Banedanmark og Trafikstyrelsen. Region Sjælland er sammen med Region Hovedstaden i færd med at implementere Danmarks mest avancerede sundhedsplatform EPIC til alle hospitalers kliniske brug generelt. Jens Andersen er desuden formand for RSI (Regionernes Sundheds IT).

Lena Andersen, kontorchef, Datatilsynet, medlem af programkomiteen (observatørstatus)

Lena beskæftiger sig med sager om overholdelse af persondataloven hos både offentlige myndigheder og private virksomheder. Bl.a. emner som kommuner, kreditoplysningsbureaer og advarselsregistre, tredielandsoverførsler tv-overvågning, sociale netværk, digital forvaltning, datasikkerhed og håndtering af sikkerhedsbrister. 

Peter Blume, professor, dr. jur., Det Juridisk Fakultet, Københavns Universitet, medlem af programkomiteen

Underviser bl.a. i persondataret. Har skrevet artikler og bøger vedrørende databeskyttelsesret, herunder Databeskyttelsesret (3.udg. 2008) og Persondataretten – nu og i fremtiden (2010). Medlem af registerlovsudvalget (Betænkning 1345/1997), medlem af Datarådet (siden 1999).

Karin Gaardsted, Socialdemokratiet.

Karin Gaardsted, Medlem af Folketinget, Socialdemokratiet

Karin Gaardsted er uddannet folkeskolelærer og har bl.a. været udviklingschef i Kommunernes Skolebiblioteksforening fra 2002 til 2009. Inden hun kom i Folketinget for Socialdemokratiet i 2011, har Karin Gaardsted bl.a. været viceborgmester og medlem af kommunalbestyrelsen i Viborg Kommune 2006-2011. Karin Gaardsted er Socialdemokratiets it-ordfører, telekommunikationsordfører, innovations- og iværksætterordfører og ordfører vedr. nordisk samarbejde. Desuden er hun formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget fra 2011. Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Forsvarsudvalget, Transportudvalget, Grønlandsudvalget og Færøudvalget fra 2011. Medlem af Nordisk Råd fra 2011.

JK

Jakob Kamby, juniorpartner, advokat (L), Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt

Jakob Kamby er cand.jur. fra Københavns Universitet 2005. Fra 2005-2008 var han ansat i Justitsministeriet og fra 2008 hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmidt. Jakob rådgiver og fører retssager for statslige myndigheder og selskaber inden for det offentligretlige område, herunder om de centrale tværgående lov, såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondataloven. Jakob har indgående kendskab til den offentlige regulering og den statslige sektor.

Tina.foto.4

Tina Cort Pedersen, koncernjurist, Trafikselskabet Movia

Cand. jur. 2002. Tina har været ansat i Trafikselskabet Movia siden 2012. Hun har tidligere arbejdet i Forbrugerstyrelsen (2001-2004) og hos Forbrugerombudsmanden (2004-2008). Senest har hun været ansat som jurist i PenSam Liv (2008-2012).

Jens JHH 04

Jens Harkov Hansen, advokat, Norrbom Vinding

Jens Harkov Hansen beskæftiger sig med persondataret med særligt fokus på ansættelsesretten, hvor Jens till daglig rådigiver såvel private virksomheder som offentlige myndigheder. Både gennem sin tidligere ansættelse i Datatilsynet og i sin tid i Justitsministeriets departement har Jens erhvervet sig en persondataretlig viden på højt niveau. Dertil kommer betydelig undervisningserfaring inden for området. Jens beskæftiger sig endvidere med persondataret i regi af bl.a. Dansk IT, Copenhagen Data Protection Forum, International Association of Privacy Professionals (IAPP) og i den særlige Data Privacy IPG under Ius Laboris. Jens varetager desuden et eksternt lektorat på Københavns Universitet.

Bertel Haarder, 1. næstformand for Folketingets Præsidium, forhv. minister

Kandidat i statskundskab med speciale i Grundtvigs frihedssyn, Aarhus Universitet, 1970. Medlem af Folketinget fra 1975. Tidligere 
indenrigs- og sundhedsminister, undervisningsminister, minister for nordisk samarbejde, kirkeminister,  integrationsminister, udviklingsminister, europaminister og forskningsminister 1982-1993 og fra 2001-2011. Medlem af Europa-Parlamentet 1994-2001, næstfmd.,1997-1999. Næstfmd. og udenrigsordfører i Europa-Parlamentets liberale gruppe, ELDR 1999-2001. Forfatter af Parlamentets menneskerettighedsrapport 1998-1999. Medlem af Europa-Parlamentet 1994-2001, næstfmd.,1997-1999. Næstfmd. og udenrigsordfører i Europa-Parlamentets liberale gruppe, ELDR 1999-2001. Forfatter af Parlamentets menneskerettighedsrapport 1998-1999. 
Medlem af Folketingets Præsidium fra 30. september 2011.

JM

Jacob Mchangama, direktør, Justitia

Jacob er direktør i Justitia og har udover sin cand.jur en mastergrad i menneskerettigheder og demokratisering fra European Inter University Centre med ophold i Venedig og Strasbourg. Jacob opnåede i 2007 sin advokatbestalling hos Plesner, hvor han sad i afdelingen for corporate finance og specialiserede sig i virksomhedsoverdragelser og private equity. Fra 2004-2007 var Jacob advokatfuldmægtig hos Eversheds, hvor han beskæftigede sig med general erhvervs- og selskabsret med fokus på virksomhedsoverdragelser og venture kapital. Jacob har siden 2005 undervist i internationale menneskerettigheder på Københavns Universitet og har også i en periode undervist i folkeret.

Birgitte Kofod Osen, partner, Carve Consulting, medlem af programkomiteen

Cand. jur. & Ph.D. Birgitte Kofod Olsen har været ansat i Institut for Menneskerettigheder i perioden 1994-2009, sidst som vicedirektør. Ekstern lektor, Københavns Universitet 1992-2008. Birgitte er formand for Rådet for Digital Sikkerhed, der blev stiftet i november 2012. Hendes speciale er privacy.

LarsPram1

Lars Pram. direktør, Forbrugerrådet Tænk

Cand.scient.pol. 1998 fra Københavns Universitet. Lars Pram har tidligere været chef for Politisk Sekretariat i Dansk Sygeplejeråd og direktør i Kost og Ernæringsforbundet. Siden november 2013 har han beklædt posten som direktør i Forbrugerrådet Tænk. Lars Pram er desuden medlem af Datarådet. Forbrugerrådet, der er en uafhængig medlemsorganisation, har på det digitale område følgende mærkesager: Et trygt digitalt liv; vi råder selv over vores data på nettet; vi har ret til et privatliv, også på nettet; stop identitetstyveri; persondata skal opbevares sikkert.

Kasper Skov-Mikkelsen, direktør, Sikkerhedsbranchen

Kasper Skov-Mikkelsen er cand.jur. og har siden 2004 været direktør for SikkerhedsBranchen. Kasper har en fortid blandt andet som afdelingschef i Folketinget, hvor han var ansvarlig for Folketingets sikkerhed. Han har som direktør for SikkerhedsBranchen involveret sig aktivt i samfundsdebatten om sikring og sikkerhed på en række områder, ikke mindst om hvordan SikkerhedsBranchen kan bidrage til at øge trygheden i samfundet. Kasper Skov-Mikkelsen er en af landets førende eksperter i lovgivning om overvågning og registersikkerhed.

cwt 2

Christian Wernberg-Tougaard, Director Global Lead, Oracle

Christian Wernberg-Tougaard er til dagligt global direktør i Oracle for en del af offentlig sektor forretningen. Herudover er han formand for IT-branchens IT-sikkerhedsudvalg og IT-branchens medlem af bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed. I årerne 2008-13 var han formand for Rådet for Større IT-sikkerhed. Herudover har han været medlem af ENISA’ Permanente Stakeholder Group, deltaget i en række udredninger om IT-sikkerhed i regi af Teknologirådet, samt deltaget i en række råd og udvalg om IT-sikkerhed. Han har haft særlig fokus på samarbejdet mellem offentlig, privat og forskning, borgeroplysning (awareness raising), og hvordan det er at være en ”digital borger i et digitalt samfund”.

Thomas Zerdick Eu Data Protection Conference

Thomas Zerdick, Deputy Head of Unit, Unit C.3 Personal Data Protection, DG Justice, European Commission

Thomas Zerdick, LL.M., a German national, is EU official and currently Deputy Head of Unit in the Personal data protection unit at the European Commission’s Directorate-General (DG) Justice. Previously, he held positions in DG Internal Market and DG Enlargement, including as an EU legal expert to the United Nations Good Offices Mission in Cyprus.,Mr Zerdick studied Law in Passau, Germany and at the College of Europe in Bruges, Belgium. He was a Rechtsreferendar of the State of Berlin, a Rechtsanwalt (German Attorney) in Berlin and Brussels, and Director of the Brussels office of the German Bar Association (Deutscher Anwaltverein). He is specialised in European Union law, IT law and personal data protection law, and has published books and articles on European Union law.

Søren Duus Østergaard, direktør, ekstern lektor, Duus Communications ApS, medlem af organisationskomiteen

Ekstern lektor i eGovernment, IT-Universitetet. Tidligere Senior eGovernment Advisor, IBM Europe, Middle East & Africa. Medlem af Teknologirådets bestyrelse 2002-2008. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2009-. Medlem af Grønlands IT-råd 2007-2009. Formand for Alexandra Instituttets forskningscenter for sikkerhed 2007-2009. Medlem af Experimentariums præsidium 1989 -. Ex-præsident for Kongelig Mayestaits Acteurs (Studenterrevyen i København). Udgiver interaktiv historie om Danmarks Besættelse. Forfatter til Historien om Kgl. Mayestaits Acteurs m.v.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out / Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out / Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out / Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out / Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: