Lokation 2016

Fællessalen på Christiansborg, der er opført i perioden 1907-1928 efter tegninger af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Thorvald Jørgensen, er et rum, der ånder af national historie og værdi og danner derfor en enestående og højtidelig ramme for konferencen.

I 1884 var det gamle Christiansborg, opført i 1828 efter at det første Christiansborg nedbrændte i 1794, igen  blevet luernes bytte, men først 15. november 1907 kunne Frederik 8. nedlægge grundstenen til dets afløser og ni år senere fandt rejsegildet sted. 29. maj 1918 kunne rigsdagen endelig rykke ind i det ny Christiansborg. Kongen udtalte bl.a. i sin tale, at det måtte betragtes som en meget betydningsfuld dag, fordi det var første gang, at rigsdagen var “sammensat som påbudt i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915″, efter hvilken alle landets borgere, kvinder som mænd, havde fået lige ret til deltagelse i lovgivningsmagten. Men først da kongens repræsentationslokaler 12. januar 1928 indviedes med en aftenfest kunne slottet efter 44 års forløb betragtes som helt færdigbygget.

Fællessalen var det sted hvor Folketinget og det ved grundlovsændringen i 1953 nedlagte Landsting – “Danmarks “overhus” – før i tiden mødtes ved Rigsdagens åbning og ved andre særlige lejligheder. Salen bruges nu til møder for partiforeninger og andre institutioner med tilknytning til det politiske liv. På den ene endevæg findes et stort freskomaleri, der er  malet af Oscar Matthiesen og som viser Rigsdagens medlemmer ved overrækkelsen af grundloven af 1915, der bl.a. gav kvinderne og tjenestefolk fuld valgret og valgbarhed. På den modsatte endevæg har Dan Sterup-Hansen skabt et maleri til minde om befrielsen i 1945. To skelsættende begivenheder i Danmarks historie efter parlamentarismens indførelse i 1901.

Fællessalen kan rumme op til 148 personer.

Adgang til Christiansborg Slot skal ske via besøgsindgangen, der er placeret til højre for hovedindgangen til Christiansborg Slot i Rigsdagsgården ( nr. 1 på kortet over Slotsholmen). På grund af en sikkerhedskontrol, der umiddelbart indenfor besøgsindgangen gennemføres af vagtpersonale med metal- og røntgendetektorer ligesom i lufthavnen, tilrådes det at komme i god tid. Indgangen til Christiansborg Slot åbner en time før konferencen starter, dvs. kl. 7.30.

For yderligere information om ankomst, sikkerhedstjek, tilgængelighed mm. henvises til Folketingets hjemmeside eller Folketingets Besøgstjeneste, telefon 33 37 32 21.

Fotograf.Anders Hviid

%d bloggers like this: