Databeskyttelsesprisen

Databeskyttelsesprisen er indstiftet på et møde  27. oktober 2014 med deltagelse af arrangørerne af Databeskyttelsesdagen samt en række interessenter.

En prisjury, der uddeler Databeskyttelsesprisen som anerkendelse for initiativer der gavner det enkelte menneskes databeskyttelse, er et af de tiltag der kan være med til dels at stimulere den generelle debat om forståelse for og opmærksomhed på databeskyttelse og dels at inspirere til en bedre retlig og socialetisk beskyttelse af personlige oplysninger samt en samfundsnyttig, konstruktiv og innovativ udvikling af teknologiske løsninger for og bedste fremgangsmåde om databeskyttelse.

Juryen består af op til 6 medlemmer, der udpeges i henhold til nærmere aftale med arrangørerne af Databeskyttelsesdagen.

Prisjuryen får hvert år stillet et beløb til rådighed af arrangørerne af Databeskyttelsesdagen.

Prisjuryen er uvildig og fastsætter selv sin nomineringsprocedure og kriterierne for tildeling af Databeskyttelsesprisen. Af mulige kandidater kan der eksempelvis, men ikke udelukkende, peges på følgende:

  • En person eller organisation som på fremragende og engagerende vis har sat databeskyttelse eller et databeskyttelses-relateret emne til offentlig debat, påvirket debatten eller den politiske og administrative beslutningsproces
  • En virksomhed, privat eller offentlig, som på forbilledlig vis har gennemført en gennemgribende organisatorisk databeskyttelse eller bedste fremgangsmåde i forhold til ansatte eller kunder
  • En virksomhed eller organisation som har præsenteret en innovativ databeskyttelsesløsning, f.eks. et konkret teknologisk produkt eller et idékoncept.
  • En forsker eller en forskningsinstitution som har præsenteret en banebrydende nytænkning om databeskyttelse

Prisen består af en plakette  og et symbolsk beløb. Det antal priser og donationernes størrelse, der påtænkes uddelt samt den endelige udpegning af prismodtageren/prismodtagerne foretages hvert år af prisjuryen.

Enhver kan indstille kandidater til Databeskyttelsesprisen. Frist for indsendelse af nomineringer offentliggøres i god tid inden 28. Januar.

Offentliggørelse af årets prismodtager/prismodtagere og selve prisoverrækkelsen finder sted på Databeskyttelsesdagens konference, der sædvanligvis finder sted 28. januar.

Første uddeling fandt sted i forbindelse med Databeskyttelsesdagen 2015, der blev afholdt på Christiansborg.

Prisjuryen sekretærbetjenes af sekretariatet for Databeskyttelsesdagen.

%d bloggers like this: