Prisjury

Databeskyttelsesprisens jury har pr. september 2015 følgende sammensætning.

1c5d905

Ian Erdmann, Senior IT Security Specialist, DONG Energy, indstillet af Dansk IT, formand for prisjuryen

Ian Erdmann har mere end 25 års erhvervserfaring som chef og ekspert i informationssikkerhed, heraf henholdsvis 15 år i den farmaceutiske industri og 10 år i transportbranchen. Ian Erdmann er certificeret CISSP, CISA og CISM.

Bjørnborre

Bjørn Borre, sekretariatschef, IT-Branchen, indstillet af IT-Branchen

Bjørn har været chefkonsulent i IT-Branchen 2010-2015 og fra 2015 sekretariatschef. Fra 2009-2010 var han projektleder for E2012 i Kommunernes Landsforening. 2004-2009 Teamleder i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og fra 2003-2004 drev Bjørn selvstændig konsulentvirksomhed.
http://dk.linkedin.com/in/bjornborre

Nis-BvHD

Advokat Nis Peter Dall, Bird & Bird, indstillet af Foreningen Danske IT-Advokater

Nis Peter Dall er advokat og partner hos Bird & Bird. Nis har indgående viden og erfaring inden for alle it-relaterede aftaler, herunder anskaffelser, licensaftaler, udviklingsaftaler, drifts- og vedligeholdelsesaftaler og cloud computing m.v. Endvidere rådgiver han inden for persondataområdet vedrørende såvel nationale som grænseoverskridende databehandlingsforhold, fx i forbindelse med cloud computing, databehandleraftaler, Binding Corporate Rules (BCR) og sikkerhedsforhold. Herudover rådgiver Nis omkring e-handel, markedsføringsret og immaterielle rettigheder, særligt inden for det digitale område, fx databaserettigheder samt andre forhold med relation til internettet herunder domænenavne. Nis er certificeret it-advokat gennem Danske IT-advokater og medlem af Danske IT-advokaters bestyrelse, og er ofte anvendt som taler i forbindelse med kurser og konferencer vedrørende it-ret, internetret og persondata. Nis Dall er desuden certificeret ekspert i Danske IT-advokaters tvistløsningsordning.

rfj

Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder, indstillet af Institut for Menneskerettigheder

Rikke Frank Jørgensen har fokus på grænsefladen mellem teknologi og menneskeret, fx udfordringer for retten til privatliv og nye muligheder for ytrings- og informationsfrihed. En lang række artikler, oplæg og bøger om emnet, bl.a. ”Framing the Net – the Internet and Human Rights” (Edward Elgar 2013), ”Human Rights in the Global Information Society” (MIT Press 2006), Overvågning eller Omsorg – Privatlivets Grænser (med Birgitte Kofod Olsen, Thomsens Forlag 2005). Rikke er med i Advisory Board for Privacy International (UK) og Ranking Digital Rights (US), tidligere bestyrelsesmedlem i European Digital Rights, og medstifter af Digital Rights DK. Ekspertmedlem i Europarådets arbejdsgruppe om internetbrugeres rettigheder.

215c90f

Preben Kjær, kommunikationsrådgiver, indstillet af Den Danske Publicistklub

Preben Kjær har en HD fra handelshøjskolen i København. Preben Kjærs karriere fordeler sig med tre markante ansættelser i Falck og Zonen (nu Falck A/S) og  SAS som informationschef og som direktør for Danmarks Automobilhandler forening (nu Autobranchen), hvor han i en menneskealder som virksomhedernes ansigt udadtil ofte har været i de landsdækkende medier. Udover i dag at nyde sit otium har Preben Kjær bl. a. et virke som kommunikationsrådgiver.

%d bloggers like this: