Sekretariat

Til Databeskyttelsesdagen er knyttet et fast sekretariat, der bistår organisationskomiteen og programkomiteen med forberedelse og gennemførelse af Databeskyttelsesdagens konference og øvrige foranstaltninger.

For oplysninger om Databeskyttelsesdagen, herunder forslag til aktiviteter og konferenceindhold, samarbejdsmuligheder, sponsoraftaler, udstedelse af deltagercertifikat, øvrige generelle og praktiske spørgsmål eller tilbagemeldinger på tidligere afholdte arrangementer  kontakt venligst:

Frederik Kortbæk, direktør, cand. jur.
FK Consulting
Tom Kristensens Vej 6, 216
2300 København S
Mobil: + 45 2625 4550
E-mail: postkasse@fkconsulting.dk