Organisationskomite

Databeskyttelsesdagens permanente organisationskomite har følgende sammensætning:

Frederik Kortbæk

Frederik Kortbæk, direktør, FK Consulting, formand for organisationskomiteen

Cand. jur. 1980. Mere end 25 års erfaring i sikkerhedsbranchen. Formand for Sikringsbranchen 1987-1992. Medlem af Det Kriminalpræventive Råds plenarforsamling på vegne af Det Danske Handelskammer 1988-1992. Koordinator i Danish Biometrics 2008-2014. Associeret  medlem af The Jean Monnet European Centre of Excellence, University of Leeds 2009. Har været medlem af den rådgivende komite for flere EU-forskningsprojekter om biometri og privacy. Medlem af Enisa Stakeholder Forum on Emerging and Future Risks 2008-2010. Medlem af  Enisa Awareness Raising Community 2008. Frederik Kortbæk tog i 2007 initiativet til Dansk Privacy Netværk, som oprindelig var medinitiativtager til Databeskyttelsesdagen.

Bjørnborre

Bjørn Borre, sekretariatschef, IT-Branchen

Bjørn er sekretariatschef i IT-Branchen, hvor han fra 2010 til 2015 har været chefkonsulent. Fra 2009-2010 var han projektleder for E2012 i Kommunernes Landsforening. 2004-2009 teamleder i Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og fra 2003-2004 drev Bjørn selvstændig konsulentvirksomhed.
http://dk.linkedin.com/in/bjornborre

Søren Duus Østergaard, direktør, ekstern lektor, Duus Communications ApS

Ekstern lektor i eGovernment, IT-Universitetet. Tidligere Senior eGovernment Advisor, IBM Europe, Middle East & Africa. Medlem af Teknologirådets bestyrelse 2002-2008. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2009-. Medlem af Grønlands IT-råd 2007-2009. Formand for Alexandra Instituttets forskningscenter for sikkerhed 2007-2009. Medlem af Experimentariums præsidium 1989-. Ex-præsident for Kongelig Mayestaits Acteurs (Studenterrevyen i København). Udgiver interaktiv historie om Danmarks Besættelse. Forfatter til Historien om Kgl. Mayestaits Acteurs m.v.